TIỂU SỬ CỦA GIÁM ĐỐC NHA HÀNH CHÁNH QUẬN

Sau khi tốt nghiệp từ Đại Học Oklahoma State với bằng Cử Nhân Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tử, Stan đã làm việc mười sáu năm trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Ông tập trung sự bao quát vào phần cứng máy tính và kiến ​​thức phần mềm công nghệ thử nghiệm vào ngành hàng không vụ trụ, hỏa tiễn phòng thủ, mô phỏng thời gian thực và thử nghiệm hệ thống cho trạm không gian quốc tế.

Năm 1994, ông gia nhập Compaq Computer Corporation, nơi đó ông là một nhà phát triển và kiến trúc sư hệ thống tiên tiến và tổ chức nhiều vị trí quản lý sử dụng chuyên môn kỹ thuật trong thiết kế sản phẩm máy tính và phát triển.

Trong năm 2007, Stan gia nhập Văn Phòng Thuế Quận Harris với tư cách là Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin về Phần Cứng. Ông là người thúc đẩy khả năng công nghệ của văn phòng đó để cải thiện các dịch vụ cho các công dân của Quận Harris.

Ông Stan đã được đắc cử vào chức vụ Giám Đốc Nha Hành Chánh của quận hạt lớp thứ ba trên toàn quốc vào tháng 11 năm 2010 và đã có nhiều nâng cao cho văn phòng trong đó bao gồm:
  • Việc thực hiện các khả năng xem tài liệu trực tuyến
  • Việc thiết kế lại Giấy Phép Kết Hôn và việc tạo ra các Giấy Chứng Nhận “Chứng Nhận Hôn Nhân”
  • Việc thực hiện việc nộp hồ sơ điện tử tại các Toà Án Dân Sự và Toà Án Kiểm Nhận
  • Đã trở thành Quản Trị Viên Ghi Danh/Bầu Cử Được Chứng Nhận (CERA) thông qua Hiệp Hội Các Viên Chức Bầu Cử Toàn Quốc
  • Đã tìm và hướng dẫn việc di chuyển đến Trung Tâm Công Nghệ Bầu Cử mới sau vụ hỏa hoạn nhà kho năm 2010
  • Việc thực hiện quá trình xác minh chữ ký trực tuyến cho các lá phiếu bầu bằng thư để tiết kiệm tiền thuế trên $100,000 cho mỗi cuộc bầu cử toàn quận hạt
  • Đã thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến cho các Báo Cáo Tài Chánh Vận Động Bầu Cử
Ông Stan tiếp tục nâng cao công nghệ của văn phòng để phục vụ công chúng tốt hơn. Ông có quá nhiều chứng chỉ về phần mềm và sự công nhận để đề cập tại đây cùng với dự thảo ngân sách vững chắc, việc thương thuyết, và kinh nghiệm giải quyết vấn đề. Kể từ năm 1996, ông Stan đã dành nhiều thời gian tình nguyện đến các tiến trình chính trị và cơ quan dân sự địa phương và đã được tái đắc cử vào tháng 11 năm 2014.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HOUSTON Ngày 22 tháng 4, 2015 - 50 ĐƠN VỊ HÀNH CHÁNH TRONG QUẬN HẠT HARRIS TIẾN HÀNH CÁC CUỘC BẦU CỬ VÀO NGÀY 9 THÁNG 5, 2015 Bầu Cử Sớm bắt đầu ngày Thứ Hai, 27 tháng 4.  

Đọc thêm

Nhiều hơn

TIN TỨC VỀ NHA HÀNH CHÁNH
Cuộc Bầu Cử ngày 6 tháng 11, 2018

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 6 tháng 11, 2018 – SGN TV 51.3 (chương trình cuối tháng 9, 2018)

Cuộc Bầu Cử ngày 8 tháng 11, 2016

Thể Thức Bầu Cử cho Cuộc Tổng Tuyển Cử 2016 tại Quận Harris – BYN TV 57.3

Poll Worker Recruitment - SGN TV 51.3

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 8 tháng 11, 2016 - Talk Show on BYN TV 57.3 (đầu tháng 9)

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 8 tháng 11, 2016 - Talk Show on VIETV 55.5 & VANTV 55.6 (đầu tháng 9)

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 8 tháng 11, 2016 - Talk Show on SGN TV 51.3 (tháng 8) – P2

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 8 tháng 11, 2016 - Talk Show on SGN TV 51.3 (tháng 8) – P1

Cuộc Bầu Cử ngày 3 tháng 11, 2015

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 3 tháng 11, 2015 - Talk Show on VIETV 51.7

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 3 tháng 11, 2015 - Talk Show on BYN TV 57.3

Poll Worker Recruitment - VIETV 51.7 & Vietface TV 51.2

Cuộc Bầu Cử ngày 4 tháng 11, 2014

Thể Thức về Cuộc Bầu Cử ngày 4 tháng 11, 2014 - VAN TV 55.2

Thể Thức về Cuộc Bầu Cử ngày 4 tháng 11, 2014 - VIETV 51.7 và VIETFACE 51.2 (phần 1)

Thể Thức về Cuộc Bầu Cử ngày 4 tháng 11, 2014 - VIETV 51.7 và VIETFACE 51.2 (phần 2)

Thể Thức về Cuộc Bầu Cử ngày 4 tháng 11, 2014 - Talk Show on BYN TV 57.3

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 4 tháng 11, 2014 - Talk Show on VAN TV 55.2

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 4 tháng 11, 2014 - Talk Show on VIETV 51.7 và VIETFACE 51.2 (phần 1)

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 4 tháng 11, 2014 - Talk Show on VIETV 51.7 và VIETFACE 51.2 (phần 2)

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 4 tháng 11, 2014 - Talk Show on BYN TV 57.3

Cuộc Bầu Cử ngày 5 tháng 11, 2013

Thể Thức Bầu Cử và dùng máy eSlate (VIETV 51.7 và VIETFACE TV 51.2)

Thể Thức Bầu Cử và dùng máy eSlate (SGN TV - phần 1)

Thể Thức Bầu Cử và dùng máy eSlate (SGN TV - phần 2)

Thể Thức Bầu Cử và dùng máy eSlate (BYN TV)

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 5 tháng 11, 2013 - Talk show on VIETV 51.7 và VIETFACE TV 51.2

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 5 tháng 11, 2013 - Talk Show on BYN TV 57.3

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 5 tháng 11, 2013 - Talk Show on SGN TV 51.3 (phần 1)

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 5 tháng 11, 2013 - Talk Show on SGN TV 51.3 (phần 2)

Poll Worker Recruitment - Vietface TV 51.2 & VIETV 51.7

Cần ID có hình ảnh - Vietface TV 51.2 & VIETV 51.7
      Các Cuộc Bầu Cử khác

Thông tin bầu cử - Talk show on BYN TV 57.3

Thông tin bầu cử - Talk show on Vietface TV 51.2

Poll Worker Recruitment – Vietface TV 51.2 & Vinamax TV 51.7

Why Voters Need To Read The Whole Ballot (kuhf.org)

County, Clear Channel partner to inform voters that early voting starts Oct. 22 (HCN)

Early Voting Encouraged As Precincts Change (kuhf.org)

Redistricting means your polling location may have changed (chron.com)

Ballots in the mail for Nov. 6 ‘Super Bowl of elections’ (chron.com)

THE BALLOTS ARE IN THE MAIL! (isiahfactor.com)

Two Years After Massive Fire, Harris County Opens Warehouse For Voting Equipment (kuhf.org)

One person, one vote - ERADICATING THE risk of bogus votes (jamaica-gleaner.com)

Harris County turnout, about average for primaries (chron.com)

Voting infrastructure ready for Primary Election Day Tuesday (baytownsun.com)

Nearly 116,000 cast early ballots in Harris County (chron.com)

Harris requests for mail-in ballots reach record high for primary (chron.com)

Ballots Mailed For Texas Primary (News92FM.com)

Harris County mails out primary ballots (abc13.com)

Will Texas be a player or party pooper in GOP presidential politics? (khou.com)

Commissioners Vote to Implement Redistricting Plan (kuhf.org)

Facts elusive in Texas voter ID fight (chron.com)

Deadline is Monday to file for place on ESD board - BaytownSun.com: News (baytownsun.com)

Change in demographics affecting local elections (abc13.com)

Harris County Adds Chinese Language To Voting Materials (kuhf.org)
(Credit: CCO)
(Credit: CCO)

(Credit-KUHF-88.7FM)
(Credit-KUHF-88.7FM)

(Credit: Jamaica Gleaner)
(Credit: Jamaica Gleaner)

(Credit: KHOU-TV)
(Credit: KHOU-TV)

(Credit: News92FM)
(Credit: CCO)

(Credit: KTRK-TV)
(Credit: KTRK-TV)

(Credit-KUHF-88.7FM)
(Credit-KUHF-88.7FM)

(Credit: KTRK-TV)
(Credit: KTRK-TV)

(Credit-KUHF-88.7FM)
(Credit-KUHF-88.7FM)